FIMEK

FIMEK

FIMEK

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment – FIMEK predstavlja savršen spoj profesionalnog, modernog i priznatog edukovanja i usavršavanja u cilju sigurnog postizanja uspeha i napredovanja u poslovanju i karijeri. U fokusu naših aktivnosti su studenti kojima želimo da pružimo vrhunsko obrazovanje i održimo kontinuitet u njihovom usavršavanju.

Fakultet za ekonomiju i inženjerski mendžment predstavlja savremenu visokoškolsku ustanovu čija je delatnost utemeljena na iskustvu preko 50 univerzitetskih profesora, naučnika i eksperata iz oblasti ekonomije, prava, inženjerskog menadžmenta, agronomije i tehnologije, a koji su pored dugogodišnjeg akademskog iskustva stekli i relevantna znanja u različitim domaćim i međunarodnim privrednim organizacijama.

Ono po čemu se posebno ističemo je visok stepen interaktivne nastave, kompetentan nastavni kadar i saradnja s velikim brojem privrednih organizacija i fakulteta u zemlji i inostranstvu. Na taj način kod studenata formiramo pozitivan stav prema učenju, razvijamo želju za daljim obrazovanjem i napredovanjem u karijeri. Osim toga, posebnu pažnju poklanjamo pružanju studentima ne samo teorijskih, već i praktičnih znanja, stoga je stručna praksa obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
U okviru ove akreditacije Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment je akreditovan za izvođenje sledećih studijskih programa :

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment je kao institucija akreditovan Odlukom o akreditaciji visokoškolske ustanove broj: 612-00-636/3/2008-04 od 19.06.2009.god. kojom je utvrđeno da Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment ispunjava propisane standarde za akreditaciju ustanove u okviru polja društveno- humanističkih nauka i tehničko- tehnoloških nauka.

Osnovne akademske studije
1. Poslovna ekonomija i finansije
2. Me?unarodna ekonomija i ekonomska diplomatija
3. In?enjerski menad?ment u biotehnologiji
4. Ekologija
5. Informatika

Master akademske studije
1. Poslovna ekonomija i finansije
2. In?enjerski menad?ment u biotehnologiji
3. Ekonomsko pravne studije Evropske unije
4. Ekologija
5. Informatika

Doktorske studije
1. In?enjerski menad?ment u biotehnologiji
2. Poslovna ekonomija
3. Ekologija

Naš zadatak jeste da studentima obezbedimo visoka znanja, veštine i sposobnosti analitičkog rasuđivanja uz uvažavanje najviših akademskih standarda.

Po završetku studija, naši studenti su visoko osposobljeni za rad u oblastima poslovne ekonomije, finansija, bankarstva, međunarodne ekonomije, diplomatije i menadžmenta u prehrambenoj industriji, biljnoj i stočarskoj proizvodnji.

Posetite facebook stranicu FIMEK-a klikom OVDE

Posetite internet stranicu FIMEK-a marketinga klikom OVDE

Ostali partneri