RASPORED MANIFESTACIJA U 2023. GODINI

RASPORED MANIFESTACIJA U 2023. GODINI

KALENDAR 2023.

Planirane aktivnosti

MANIFESTACIJA MESTO ODRŽAVANJA DATUM ODRŽAVANJA POČETAK PRIJAVA NAĆIN PRIJAVLJIVANJA
Novosadski noćni bazar Riblja pijaca 03.03.2023. 17.02.2023. www.nocnibazar.rs
Bazar u Zrenjaninu Zrenjanin 24.03.2023. od 17- 23h 24.02.2023 rezervacije@nocnibazar.rs
Bazar u Temerinu Pijaca u Temerinu 01.04.2023. TBC rezervacije@nocnibazar.rs
Bazar na Vračaru Plato uz Kalenić pijacu 6,7,8.-04.2023. od 10-20h 05.03.2023. rezervacije@nocnibazar.rs
Novosadski noćni bazar Riblja pijaca 06.04.2023. 17.03.2023. www.nocnibazar.rs
Start up NNB Riblja pijaca 13.04.2023. 24.03.2023. rezervacije@nocnibazar.rs
Novosadski noćni bazar Riblja pijaca 05.05.2023. 17.04.2023. www.nocnibazar.rs
Bazar na Vračaru Plato uz Kalenić pijacu 12,13,14.-05.2023. od 10-20h 17.04.2023. rezervacije@nocnibazar.rs
Start up NNB Riblja pijaca 19.05.2023. 24.04.2023. rezervacije@nocnibazar.rs
Tour the Fruska u Vrdniku Vrdnik 19,20.-05.2023. od 17-23h 19.04.2023. rezervacije@nocnibazar.rs
Bazar u Zrenjaninu Zrenjanin 26.05.2023. od 17- 23h 26.04.2023 rezervacije@nocnibazar.rs
Novosadski noćni bazar Riblja pijaca 02.06.2023. 17.05.2023. www.nocnibazar.rs
Start up NNB Riblja pijaca 16.06.2023. 24.05.2023. rezervacije@nocnibazar.rs
Bazar na Vračaru Plato uz Kalenić pijacu TBC TBC rezervacije@nocnibazar.rs
Novosadski noćni bazar Riblja pijaca 07.07.2023. 17.06.2023. www.nocnibazar.rs
Bazar u Zrenjaninu Zrenjanin 21.07.2023. od 18-00h 21.06.2023 rezervacije@nocnibazar.rs
Novosadski noćni bazar Riblja pijaca 04.08.2023. 17.07.2023. www.nocnibazar.rs
Novosadski noćni bazar Riblja pijaca 01.09.2023. 17.08.2023. www.nocnibazar.rs
Bazar na Vračaru Plato uz Kalenić pijacu 07,08,09.-09.2023. od 10-20h 07.08.2023. rezervacije@nocnibazar.rs
Start up NNB Riblja pijaca 15.09.2023. 24.08.2023. rezervacije@nocnibazar.rs
Bazar u Zrenjaninu Zrenjanin 22.09.2023. od 17-23h 22.08.2023 rezervacije@nocnibazar.rs
Novosadski noćni bazar Riblja pijaca 06.10.2023. 17.09.2023. www.nocnibazar.rs
Start up NNB Riblja pijaca 20.10.2023. 24.09.2023. rezervacije@nocnibazar.rs
Novosadski noćni bazar Riblja pijaca 03.11.2023. 17.10.2023. www.nocnibazar.rs
Start up NNB Riblja pijaca 17.11.2023. 24.10.2023. rezervacije@nocnibazar.rs
Bazar u Zrenjaninu Zrenjanin 24.11.2023. od 17-23h 22.10.2023 rezervacije@nocnibazar.rs
Novosadski noćni bazar Riblja pijaca 01.12.2023. 17.11.2023. www.nocnibazar.rs
Bazar na Vračaru Plato uz Kalenić pijacu 15,16,17.-12.2023. od 10-20h 15.11.2023. rezervacije@nocnibazar.rs
Bazar u Zrenjaninu Zrenjanin 22.12.2023. od 17-23h 22.11.2023 rezervacije@nocnibazar.rs
Novosadski noćni bazar Riblja pijaca 29.12.2023. 07.12.2023. www.nocnibazar.rs