Centar za razvoj likovne umetnosti Jazak

Centar za razvoj likovne umetnosti Jazak

Osnovan je 2006. godine u Jasku , na inicijativu Vesne Radojčić – koja je i predsednik udruženja i Konstantina Gušića, slikara koji svoja platna signira kao „Konstantin iz Srema „.

Uz učešće velikog broja akademskih i neakademskih slikara stvorili smo značajan fond slika za svoju a i druge galerije. Organizatori smo više od petnaest likovnih kolonija i izložbi sa međunarodnim učešćem u saradnji sa Zavodom za kulturu Vojvodine, specijalnom bolnicom za rehabilitaciju „Termal“ Vrdnik, Nacionalnim parkom „Fruška gora“, Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa, Centar za smeštaj i usvajanje Novi Sad, Lokalnom samoupravom i ostalim Mesnim Zajednicama u opštini, sve u cilju poboljšanja i unapređenja života u seoskim sredinama kako bi mlade zadržali da ostanu na selu. Učestvovali smo u organizovanju i sledećih manifestacija: „Jesen ide dunjo moja“, „Vidovdanski sabor“ i „Pudarsku dani“.

Predstavićemo se jednim performansom zajedničkog slikanja, istovremeno na više platana a sve u stilu preduzetništva. Osvojićemo platna kao preduzetnici tržište – lako, brzo i sa uživanjem.

OSTALI IZVOĐAČI