Centar za obrazovanje „Kefalo“

Centar za obrazovanje „Kefalo“

Centar za obrazovanje „Kefalo“

Mi budimo genija u svakom detetu!
Nudimo sledeće programe: SuanPan mentalna aritmetika (5-14 god), Kefalo Baby i Mini (3-5 god), Predškolski program, program FastForward brzo čitanje sa razumevanjem od 12 do 112 godina.

U našem centru radi 6 vrhunskih predavača sa višegodišnjim iskustvom u nastavi i obrazovanju:
3 profesora srpskog jezika i književnosti
2 profesora razredne nastave
1 vaspitač.
Svi su zaljubljeni u svoj posao!

SuanPan mentalna aritmetika
(5-14 god)
Kefalo baby (3-4 god)
Kefalo mini (4-5 god)
Predškolski program
Pomoć u savladavanj školskog gradiva učenicima nižih razreda osnovne škole

Posetite Facebook stranicu klikom OVDE

OSTALI IZLAGAČI